ΤΑΙΣΤΡΕΣ-ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ ΖΩΩΝ

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΑΙΣΤΡΑ ΣΚΥΛΟΥ

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

                                   KΩΔ.0091 

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΟΤΙΣΤΡΑ ΣΚΥΛΟΥ

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

                                   KΩΔ.0092

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΑΙΣΤΡΑ ΠΤΗΝΩΝ ΓΙΓΑΣ

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

                                   KΩΔ.0093 

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΑΙΣΤΡΑ ΠΤΗΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗ & ΜΕΣΑΙΑ

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

                                   KΩΔ.0094 

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΑΙΣΤΡΑ ΠΤΗΝΩΝ ΜΙΚΡΗ & ΜΙΝΙ

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

                                   KΩΔ.0095

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ ΜΕ ΤΑΨΙ ΜΕΓΑΛΗ & ΜΙΚΡΗ

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

                                   KΩΔ.0096 

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ ΠΤΗΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗ & ΜΙΚΡΗ

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

                                   KΩΔ.0097 

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΟΤΙΣΤΡΑ

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

                                   KΩΔ.0098

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΕΣ ΤΑΙΣΤΡΕΣ ΠΤΗΝΩΝ 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

                                   KΩΔ.0099