ΜΠΟΥΡΙΑ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΟΜΠΕΣ

ΕΜΑΓΙΕ ΜΠΟΥΡΙ ΚΑΦΕ Φ120 0,90

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0117

 

ΕΜΑΓΙΕ ΜΠΟΥΡΙ ΚΑΦΕ Φ120 0,60

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0118

 

ΕΜΑΓΙΕ ΜΠΟΥΡΙ ΚΑΦΕ Φ120 0,30

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0119

 

ΕΜΑΓΙΕ ΓΩΝΙΑ ΚΑΦΕ Φ120 

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0125

 

ΕΜΑΓΙΕ ΕΞ. ΓΩΝΙΑ ΚΑΦΕ Φ120 

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0126

 

ΕΜΑΓΙΕ ΗΤΑ ΚΑΦΕ Φ120 

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0127

 

ΕΜΑΓΙΕ ΡΟΖΕΤΑ ΚΑΦΕ Φ120 

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0128

 

ΕΜΑΓΙΕ ΚΑΖΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΦΕ Φ120 

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0129

 

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙ ΚΑΦΕ-ΜΑΥΡΟ Φ120 

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0131

 

ΣΤΗΡΙΓΜΑ  ΚΑΦΕ-ΜΑΥΡΟ Φ120 

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0132

 

ΕΜΑΓΙΕ ΚΑΖΟ ΠΛΑΚΕ ΚΑΦΕ-ΜΑΥΡ0 Φ120 

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0130

 

ΕΜΑΓΙΕ ΜΠΟΥΡΙ ΜΑΥΡΟ Φ120 0,90

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0120

 

ΕΜΑΓΙΕ ΜΠΟΥΡΙ ΜΑΥΤΡΟ Φ120 0,60

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0122

 

ΕΜΑΓΙΕ ΜΠΟΥΡΙ ΜΑΥΡΟ Φ120 0,30

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0123

 

ΕΜΑΓΙΕ ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ Φ120 

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0124

 

ΕΜΑΓΙΕ ΕΞ. ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ Φ120 

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0133

 

ΕΜΑΓΙΕ ΗΤΑ ΜΑΥΡΟ Φ120 

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0134

 

ΕΜΑΓΙΕ ΚΑΖΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΑΥΡΟ Φ120 

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0135

 

ΡΟΖΕΤΑ ΜΑΥΡΗ Φ120 

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0136

 

ΕΜΑΓΙΕ ΜΠΟΥΡΙ  Φ150 0,90

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0137

 

ΕΜΑΓΙΕ ΜΑΥΡΟ Φ150 0,50

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0138

 

ΕΜΑΓΙΕ ΕΞ. ΓΩΝΙΑ ΚΑΦΕ Φ150 

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0139

 

ΕΜΑΓΙΕ ΜΑΥΡΗ ΓΩΝΙΑ Φ150

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0140

 

ΕΜΑΓΙΕ ΕΞ. ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ Φ150

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0141

 

ΕΜΑΓΙΕ ΗΤΑ ΜΑΥΡΟ Φ150

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0142

 

ΕΜΑΓΙΕ ΚΑΖΟ ΜΑΥΡΟ Φ150

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0143

 

ΤΑΠΑ ΤΟΙΧΟΥ Φ120-Φ150

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0144

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΡΟΔΕΛΕΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0145