ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΩΝΙΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

                          ΚΩΔ.0042

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΧΩΝΙ

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

                          ΚΩΔ.0043

 

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΠΑΣΟ ΧΩΝΙ

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.          

                           ΚΩΔ.0044

 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΩΝΙ

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

                                   KΩΔ.0050