ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ-ΙΝΟΧ

ΜΠΟΥΡΙ ΙΝΟΧ Φ8Ο 

ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΙΣΟ ΜΕΤΡΟ

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0025

 

ΓΩΝΙΑ 90 ΜΟΙΡΩΝ  ΙΝΟΧ Φ8Ο 

ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΙΣΟ ΜΕΤΡΟ

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0026

 

ΓΩΝΙΑ 45 ΜΟΙΡΩΝ ΙΝΟΧ Φ8Ο 

ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΙΣΟ ΜΕΤΡΟ

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0027

 

ΤΑΦ ΙΝΟΧ Φ8Ο 

ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΙΣΟ ΜΕΤΡΟ

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0028

 

ΜΠΟΥΡΙ ΙΝΟΧ ΑΠΟ Φ100-Φ350

ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΙΣΟ ΜΕΤΡΟ

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0029

 

ΓΩΝΙΑ 90 ΜΟΙΡΩΝ ΙΝΟΧ ΑΠΟ Φ100-Φ350

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0030

 

ΓΩΝΙΑ 45 ΜΟΙΡΩΝ ΙΝΟΧ ΑΠΟ Φ100-Φ350 

 

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0031

 

ΙΜΙΤΑΦ ΙΝΟΧ ΑΠΟ Φ100-Φ350

 

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0032

 

ΤΑΦ ΙΝΟΧ ΑΠΟ Φ100-Φ350

 

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0033

 

ΤΑΠΑ ΙΝΟΧ ΑΠΟ Φ100-Φ350

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0040

 

ΜΟΥΦΑ ΙΝΟΧ ΜΕ ΕΚΤΟΝΩΣΗ ΑΠΟ Φ80-Φ350

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0034

 

ΚΑΠΕΛΟ ΙΝΟΧ ΑΠΟ Φ80-Φ350

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0035

 

 ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΚΑΠΕΛΟ ΙΝΟΧ ΑΠΟ Φ80-Φ350

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0036

 

 ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΚΑΠΕΛΟ ΚΑΜΠΑΝΑ ΙΝΟΧ ΑΠΟ Φ80-Φ350

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0037

 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΙΝΟΧ ΑΠΟΦ100-Φ375

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

                                   KΩΔ.0057

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΙΝΟΧ 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

                                   KΩΔ.0058

ΙΝΟΧ ΠΟΥΛΙ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΑΠΟ Φ100-Φ375

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

                                   KΩΔ.0059

ΙΝΟΧ ΠΟΥΛΙ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

                                   KΩΔ.0060

ΜΠΟΥΡΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΠΟ Φ100-Φ350

ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΙΣΟ ΜΕΤΡΟ

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0038

 

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ-ΗΤΑ-ΓΩΝΙΑ 90&45 ΜΟΙΡΩΝ ΕΞ.ΓΩΝΙΑ ΚΑΠΕΛΟ 

ΑΠΟ Φ100-Φ350

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0039

 

ΗΤΑ Φ120 ΙΝΟΧ

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0041