ΕΙΔΗ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0146

 

ΦΤΥΡΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΑ

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0147

 

ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΟΥΤΑΛΕΣ

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0148

 

ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΙΝΑΚΩΤΕΣ

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0149

 

ΞΥΛΙΝΗ ΠΛΑΣΤΑΡΙΑ

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0150

 

ΞΥΛΙΝΑ ΓΟΥΔΙΑ

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0151

 

 ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΣΚΙΝΑ

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0152

 

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΣΚΙΝΟ

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0153

 

ΙΝΟΧ ΚΟΣΚΙΝΑ

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0154

 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ-ΚΑΝΤΑΡΙ

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0155

 

ΔΙΣΚΟΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ  ΧΡΥΣΟ

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0156

 

ΔΙΣΚΟΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ  ΧΑΛΚΟ

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0157

 

ΜΠΡΙΚΙΑ ΧΑΛΚΙΝΑ

 

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0158

 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΓΚΙΟΥΜΙ

                             ΤΙΜΗ:

                                – €

                         ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

                          ΚΩΔ.0159