ΔΟΧΕΙΑ ΙΝΟΧ SANSONE

ΛΙΤΡΑΔΙΑΣΤΑΣΗΥΨΟΣ
5 ΛΤ32 CM21.5
10 ΛΤ32 CM21.5
15 ΛΤ32 CM21.5
20 ΛΤ32 CM34.5
25 ΛΤ37.5 CM35.5
30 ΛΤ37.5 CM39
50 ΛΤ37.5 CM55.5
75 ΛΤ45.50 CM59.5
100 ΛΤ45.50 CM75